วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

Ploster เป็นสื่อกราฟฟิกชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาสาระที่ต้องการเผยแพร่
...วัตถุประสงค์การทำโปสเตอร์
...1.Pionearing stage เป็นการบอกรายละเอียดโดยละเอียด เช่น ใช้เมื่อเปิดตัวสินค้า
...2.Comppetitive stage ใช้เพื่อการแข่งขัน หรือ เปรียบเทียบ โดยใช้คำว่า มากกว่า ดีกว่า รวยกว่า
...3.Retiver stage ใช้เพื่อตอกย้ำความจำ เช่น การรใช้ข้อความสั้นๆ เช่น เป็ปซี่ดีที่สุด
...โปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ สื่อทางบวก และสื่อทางลบ
...การทำโปสเตอร์ต้องใช้สื่อทางบวกก่อนเสมอ หากใช้ไม่ได้ผลจึงใช้สื่อทางลบเพื่อตอกย้ำ

...เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์
...1.การยึดรูปแบบ คือ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ T,L,I,S,Z
...2.การยึดเนื้อหา แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ
...2.1แบบ Window
...2.2แบบ Circus
...2.3แบบ Frame
...2.4แบบ Waxial
...2.5แบบBrand
...เทคนิคการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
...1.เส้นตรง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง น่าเกรงขาม ความน่ากลัว
...2.เส้นโค้ง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล นิยมใช้ สีฟ้า+ชมพู
...3.เส้นซิกแซก ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความน่ากลัว น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น เช่น คำว่า ตาย ระวัง
...4.เส้นปะ ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความลึกลับ ชวนคิด เช่น คำว่า หายตัว อยู่ไหน
...5.เส้นโค้ง คดงอ ใกบเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องตลกขบขัน เป็นกันเอง
...การผสมสี
...1.Hue(สีแท้)+สีขาว=Tint คือ สีนวล ใช้กับงานอ่อนหวาน เป็นกันเอง สบายตา
...2.Hue(สีแท้)+สีดำ=Shade คือ สีมืดทึบ ลึกลับน่าเกรงขาม
...มิติของสี
...โทนร้อน ประกอบด้วย แดง+ส้ม+เหลือง,น้ำตาล+แดง+ส้ม,ดำ+น้ำตาล+แดง
...โทนเย็น ประกอบด้วย เขียวเข้ม+เขียวอ่อน+เหลือง,น้ำเงิน+เขียวเข้ม+เขียวอ่อน,ดำ+น้ำเงิน+เขียวเข้ม,ฟ้า+ชมพู,น้ำเงิน+ม่วง+แดง
...ลักษณะความต่อเนื่องของสี เรียกว่า Gradetion หรือ Gradient